ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Δημοτικό Διαμέρισμα Απροσδιόριστο Άριστη Κακή Καλή Μέτρια Χείριστη Σύνολο Δένδρων
ΔΔ10 3442 129 10346 2926 12124 1994 30961
Σύνολο ΔΔ 3442 129 10346 2926 12124 1994 30961