ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Δημοτικό Διαμέρισμα Απροσδιόριστο Άριστη Κακή Καλή Μέτρια Χείριστη Σύνολο Δένδρων
ΔΔ10 3482 60 10358 2922 12134 1994 30950
Σύνολο ΔΔ 3482 60 10358 2922 12134 1994 30950