ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Δημοτικό Διαμέρισμα Απροσδιόριστο Άριστη Κακή Καλή Μέτρια Χείριστη Σύνολο Δένδρων
ΔΔ10 3480 60 10354 2926 12136 1994 30950
Σύνολο ΔΔ 3480 60 10354 2926 12136 1994 30950