ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Δημοτικό Διαμέρισμα Απροσδιόριστο Άριστη Κακή Καλή Μέτρια Χείριστη Σύνολο Δένδρων
ΔΔ10 3454 94 10349 2930 12129 1994 30950
Σύνολο ΔΔ 3454 94 10349 2930 12129 1994 30950