ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Δημοτικό Διαμέρισμα Απροσδιόριστο Άριστη Κακή Καλή Μέτρια Χείριστη Σύνολο Δένδρων
ΔΔ9 1065 66 176 1255 1221 32 3815
Σύνολο ΔΔ 1065 66 176 1255 1221 32 3815