Ολοκληρωμένο πρότυπο συστήμα για την κυβερνητική στη διαχείριση της αστικής δασοπονίας και την προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή.

Για να δείτε live στατιστικά στοιχεία που αφορούν την απογραφή των δένδρων για τους Δήμους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, επιλέξτε αντίστοιχα από παρακάνω.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η χρήση δεδομένων χωρίς την προηγούμενη άδεια του Επιστημονικά Υπεύθυνου και του Συντονιστή του έργου.