ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Δημοτικό Διαμέρισμα Απροσδιόριστο Άριστη Κακή Καλή Μέτρια Χείριστη Σύνολο Δένδρων
ΔΔ1 1008 616 2143 3325 2458 246 9796
ΔΔ2 512 1022 307 2210 802 136 4989
ΔΔ3 214 23 140 496 384 5 1262
ΔΔ4 1217 2002 1395 3831 2112 1255 11812
ΔΔ5 1551 1809 2230 2969 3683 1705 13947
Σύνολο ΔΔ 4502 5472 6215 12831 9439 3347 41806